Nyheter

SD Malmös kommunfullmäktigelista fastställt

Igår träffades Sverigedemokraterna Malmös medlemmar på Kockum fritid där SD Malmös valkonferens fastställde kommunfullmäktigelistan och regionfullmäktigelistan inför valet 2022. Valberedningens förslag antogs enhälligt. Första tio namnen på kommunfullmäktigelistan: Magnus Olsson Jörgen Grubb Nima Gholam Ali Pour Lisbeth Persson-Ekström Anders Olin Jaqueline Maly Rickard Åhman Persson Stefan Plath Anders Pripp Michael Hård af Segerstad Första fem […]

läs mer

Kommunstyrelsen 16 mars

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget att godkänna avsiktsförklaring med Malmö Fotbollsförening gällande multihallen i Stadionområdet. Sverigedemokraterna menar att det är otillbörligt att en förening ska på ett sådant tidigt stadium få en sådan stor roll och utrymme i Stadionområdet när tanken hela tiden har varit att Stadionområdet är ämnat för hela Malmös idrottsliv. […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer