Nyheter

Flera idrottsföreningar är missnöjda med hur fritidsförvaltningen hanterar driftsavtalen. Nu vill SD Malmö sen en begripligare och snabbare hantering.

SD Malmö vill skynda på fritidsförvaltningens arbete med att ta fram nya, tydligare riktlinjer för vad som gäller för de idrottsföreningar som själva vill stå för driften av sina anläggningar. – Det har tydligt framkommit att de riktlinjer som finns gällande driftsavtal varit otydliga. Därför vill vi att föreningarna lättare ska kunna utläsa vad som […]

läs mer

SD Malmö vill se över tomträttsavgälden

Många bostadsrättsföreningar i Malmö knäar under skenande marknadsstyrda tomthyror. SD Malmö mötte nyligen företrädare för intressegruppen Ny markpolitik, som vill att Malmö inför samma system som i Stockholm. – Enligt Ny markpolitik är den årliga uppräkningen både rimligare och förutsägbar i Stockholm. Utifrån det som framkommit under dagens möte får jag en känsla av att […]

läs mer

SD Malmö anställer kommunikatör

Sverigedemokraterna Malmö har anställt en kommunikatör. Markus Celander som har en mångårig bakgrund som journalist för Lokaltidningen kommer framöver arbeta som kommunikatör för Sverigedemokraterna Malmö. Magnus Olsson, oppositionsråd för SD Malmö, kommenterar: Det här är en väsentlig förstärkning av vårt lag här i Malmö och kommer skapa bättre förutsättningar för oss att få till ett […]

läs mer