Nyheter

Kommunstyrelsen 4 maj

På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna och en majoritet av partierna i kommunstyrelsen nej till att bevilja 2 miljoner kr till ”Mötesplats Social Innovation”. Sverigedemokraternas oppositionsråd Magnus Olsson (SD) kommenterar: Social innovation är redan ett mycket flummigt begrepp där rätt mycket kan ingå. Att kommunen sedan skulle finansiera en organisation som arbetar med social innovation är inget […]

läs mer

SD Malmös monter på Seniormässan är välbesökt.

– Åtta av tio som passerar stannar och pratar, är positiva och tar emot vårt informationsmaterial. Den nionde och tionde fnyser bara, men då är det bara att önska dem en bra dag, säger Lisbeth Persson Ekström, SD:s gruppledare i hälsa- vård och omsorgsnämnden. Seniormässan i Malmö är ett jätteevenemang med 120 utställare, 50 föreläsare […]

läs mer

Sverigedemokraterna i Malmö vill se en omfattande granskning av anställningsförfarandena inom grundskolan.

Anledningen är klagomål från legitimerade lärare om att lärare utan legitimation anställs framför legitimerade, förklarar Nima Gholam Ali Pour, en av SD-ledamöterna i grundskolenämnden som står bakom nämndinitiativet. – Enligt skollagen ska endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning bedriva undervisning i det svenska skolväsendet. En person utan lärarlegitimation […]

läs mer