Nyheter

Sverigedemokraternas budgetreservation 2023

Sverigedemokraterna har lämnat in ett förslag till kommunbudget 2023 för Malmö stad. Det politiska styret bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna med stöd av Miljöpartiet har vägrat att lämna in ett budgetförslag och vill skjuta upp budgetdebatten till efter valet. Trots detta väljer Sverigedemokraterna att lämna in ett budgetförslag. Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, […]

läs mer

SD kräver en extern utredning vid Sorgenfriskolan

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden med förslaget att grundskoleförvaltningen ska anlita en extern granskningsinstans för att utreda händelserna vid Sorgenfriskolan kopplat till vad som benämns ”barnen på fjärde våningen”. Bakgrunden till förslaget är Kalla Faktas dokumentär som beskrev missförhållanden vid Sorgenfriskolan. Elever vid Sorgenfriskolan som ”störde lektionerna”, var ”stökiga” och som inte klarade vissa […]

läs mer

Kommunstyrelsen: 7 juni

På dagens kommunstyrelsesammanträde förklarade Sverigedemokraterna att de reserverar sig mot Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om att skjuta upp inlämnandet av budgetförslag till efter valet. Sverigedemokraterna kommer lämna in ett eget budgetförslag. Sverigedemokraternas oppositionsråd, Magnus Olsson (SD), kommenterar: Det är viktigt att väljarna innan valet får veta hur de olika partierna tänker hantera Malmö stads ekonomiska […]

läs mer

SD fick ett ”god dag yxskaft”-svar i tekniska nämnden.

Sverigedemokraternas förslag om att utreda huruvida Stockholmsmodellen gällande tomträttspraxis även kan användas i Malmö stad röstades nyligen ned av samtliga övriga partier i tekniska nämnden. – De menar att frågan redan är utredd och hänvisar till en utredning som inte nämner Stockholmsmodellen över huvud taget, säger Lars Hallberg, SD-ledamot i tekniska nämnden. Bakgrunden är den […]

läs mer

Sverigedemokraterna vill att stadens tre skolförvaltningar (förskola, grundskola och gymnasium/vuxenutbildning) gör regelbundna kartläggningar av förekomsten av hedersproblematik inom respektive ansvarsområde. Kartläggningen bör dessutom integreras i förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete. – Vi vet från tidigare rapporter att hedersförtryck i skola och förskola är utbrett och till viss del normaliserat, säger Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD […]

läs mer