Nyheter

SD säger nej till rivning av Garveriet

Sverigedemokraterna i kulturnämnden röstade under nämndens sammanträde 2022-11-22 nej till att ge förvaltningen i uppdrag att söka rivningslov för Garveriet. Alternativ ”2” fick gehör vilket innebär att en rivning av byggnaden genomförs. Konsekvensen blir att samtliga kulturvärden försvinner, detta till en beräknad kostnad om 5,9 miljoner kronor. Michael Hård af Segerstad, gruppledare för SD i kulturnämnden, kommenterar: […]

läs mer

Sverigedemokraterna Malmös budgetförslag 2023

Malmös politiska styre har lämnat in ett förslag till kommunbudget 2023 för Malmö stad. Det politiska styret bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har lagt en budget som skär ner på viktiga nämnders verksamhet. Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:     – I tuffa ekonomiska tider är det viktigt att prioritera […]

läs mer

Falsk matematik

S slår sig för bröstet över att antalet hushåll i Malmö som går på socialbidrag sjunkit på senare tid. Men i själva verket handlar det till stor del om att socialbidragen ersatts av arbetsmarknadsanställningar, m a o bidragsanställningar inom kommunens verksamheter.

läs mer

Kommunstyrelsen 17 augusti

På dagens kommunstyrelsesammanträde behandlades Sverigedemokraternas förslag att stadskontoret ska säkerställa att Malmö stads opolitiska organisation inte gör politiska ställningstaganden. Förslaget lämnades in mot bakgrund av att Malmö stad hade polisanmält Rasmus Paludans manifestation. Sverigedemokraterna var det enda partiet som stödde förslaget. Det är först när koranen bränns då Malmö stad polisanmäler en manifestation. Flera gånger har antisemitiska manifestationer […]

läs mer

MIGRATION. Malmö stads stora transitboende på Kirseberg väcker irritation bland grannar. – Det är så uselt skött, ett slöseri med skattemedel, säger en av dem till SD Malmö.

Transitboendet för migranter byggdes för drygt fem år sedan. Det rör sig om ett antal stora gula träbaracker intill Kirsebergs IP vid Vattenverksvägen. En Kirsebergsbo som vill vara anonym – vi kallar honom A – berättar för SD Malmö att det ej finns någon personal på transitboendet. Vilket märks, tillägger han. – Malmö stad menar […]

läs mer