Nyheter

SD Malmö återremitterar grundskolebudgeten

Sverigedemokraterna i Malmö stads grundskolenämnd återremitterade idag, 2023-01-25, den föreslagna nämndsbudgeten. Nämndsbudgeten innehåller en besparing på strax över 89 miljoner kronor.   Magnus Olsson, oppositionsråd tillika gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden, kommenterar: Malmö stads grundskolor är redan idag starkt underfinansierade. Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har lagt in en besparing på strax över 89 miljoner kronor på grundskolenämnden. Detta är […]

läs mer

Kommunstyrelsen 18 januari

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på Malmö stads ansökan till Europeiska Socialfonden om breddad rekrytering och inkluderade arbetsplatser, förslaget till Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022–2026 samt två utökade objektsgodkännanden om 145 respektive 75 miljoner. Ansökan till Europeiska Socialfonden avser ”breddad rekrytering och inkluderade arbetsplatser”. Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar: Sverigedemokraterna ställer […]

läs mer

Kommunstyrelsen 7 december

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna att kommunstyrelsens upphandlingsplan skulle revideras och avslag på förslaget om att överföra budgetmedel för Öppna Malmö. Sverigedemokraterna har i förslaget till upphandlingsplan ställt sig negativa till tidningen ”Vårt Malmö”, vilket vi har gjort sedan tidigare. Likaså anser vi Sverigedemokrater att de planerade värdena för tolktjänster måste minska. Magnus Olsson (SD), […]

läs mer

SD säger nej till rivning av Garveriet

Sverigedemokraterna i kulturnämnden röstade under nämndens sammanträde 2022-11-22 nej till att ge förvaltningen i uppdrag att söka rivningslov för Garveriet. Alternativ ”2” fick gehör vilket innebär att en rivning av byggnaden genomförs. Konsekvensen blir att samtliga kulturvärden försvinner, detta till en beräknad kostnad om 5,9 miljoner kronor. Michael Hård af Segerstad, gruppledare för SD i kulturnämnden, kommenterar: […]

läs mer

Sverigedemokraterna Malmös budgetförslag 2023

Malmös politiska styre har lämnat in ett förslag till kommunbudget 2023 för Malmö stad. Det politiska styret bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har lagt en budget som skär ner på viktiga nämnders verksamhet. Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:     – I tuffa ekonomiska tider är det viktigt att prioritera […]

läs mer