SD Malmö återremitterar grundskolebudgeten

SD Malmö återremitterar grundskolebudgeten

Sverigedemokraterna i Malmö stads grundskolenämnd återremitterade idag, 2023-01-25, den föreslagna nämndsbudgeten. Nämndsbudgeten innehåller en besparing på strax över 89 miljoner kronor.   Magnus Olsson, oppositionsråd tillika gruppledare för Sverigedemokraterna...
SD Malmö återremitterar grundskolebudgeten

Kommunstyrelsen 18 januari

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på Malmö stads ansökan till Europeiska Socialfonden om breddad rekrytering och inkluderade arbetsplatser, förslaget till Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022–2026 samt två utökade...
SD Malmö återremitterar grundskolebudgeten

Kommunstyrelsen 7 december

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna att kommunstyrelsens upphandlingsplan skulle revideras och avslag på förslaget om att överföra budgetmedel för Öppna Malmö. Sverigedemokraterna har i förslaget till upphandlingsplan ställt sig negativa...
SD säger nej till rivning av Garveriet

SD säger nej till rivning av Garveriet

Sverigedemokraterna i kulturnämnden röstade under nämndens sammanträde 2022-11-22 nej till att ge förvaltningen i uppdrag att söka rivningslov för Garveriet. Alternativ ”2” fick gehör vilket innebär att en rivning av byggnaden genomförs. Konsekvensen blir...
SD Malmö återremitterar grundskolebudgeten

Sverigedemokraterna Malmös budgetförslag 2023

Malmös politiska styre har lämnat in ett förslag till kommunbudget 2023 för Malmö stad. Det politiska styret bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har lagt en budget som skär ner på viktiga nämnders verksamhet. Magnus Olsson (SD),...

Falsk matematik

S slår sig för bröstet över att antalet hushåll i Malmö som går på socialbidrag sjunkit på senare tid. Men i själva verket handlar det till stor del om att socialbidragen ersatts av arbetsmarknadsanställningar, m a o bidragsanställningar inom kommunens...