Malmös politiska styre har lämnat in ett förslag till kommunbudget 2023 för Malmö stad. Det politiska styret bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har lagt en budget som skär ner på viktiga nämnders verksamhet.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

 

 

– I tuffa ekonomiska tider är det viktigt att prioritera rätt och att kärnverksamheten får de resurser som behövs för att undvika nedskärningar. Vi till skillnad från styret väljer att prioritera skola, utbildning, trygghet och äldre högre än socialbidrag, kultur och annan verksamhet som inte är ett lagkrav eller kärnverksamhet.

 

I sitt budgetförslag kompenserar Sverigedemokraterna nämnderna enligt ett index på 4,4 procent vilket resulterar i kostnadsökningar på över 1 miljard kronor. Sverigedemokraterna Malmö kompenserar även nämnderna för befolkningsökningen, som resulterar i kostnadsökningar på över 222 miljoner kronor. I Sverigedemokraterna Malmös budgetförslag sker ingen skattehöjning.

Enligt Sverigedemokraterna Malmös budgetförslag sker heller ingen utdelning alls (50 miljoner kronor) från det kommunala bostadsbolaget MKB.

Magnus Olsson (SD), kommenterar:

Vi använder oss av 500 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven och 130 miljoner kronor i utdelning från Malmö Stadshus AB. Vad gäller MKB väljer vi precis som tidigare att inte plocka ut 50 miljoner kronor från MKB:s hyresgäster. För oss är detta en helig ko som vi inte vill slakta.

 

Sverigedemokraternas större satsningar i budgetförslaget

 

Trygghet (Mnkr)
Fler ordningsvakter 35
Samverkan för att motverka den svarta ekonomin 20
Fler personal för att motverka välfärdsbrott 5
Motverka livsmedelsfusk 10
Totalt 70
Arbete (Mnkr)
Fler social- och arbetsmarknadssekreterare 10
Fler komvuxplatser 5
Totalt 15
Utbildning (Mnkr)
Mindre storlek på barngrupper i förskolan 10
Höjd grundersättning till förskolor 10
Höjda lärarlöner 15
Elevhälsan 17
Kulturskolan 9
Totalt 61
Äldreomsorg (Mnkr)
Förstärkning av vård och omsorg 18
Totalt 18
Invandring (Mnkr)
Återvändarcentrum 10
Förberedelseskola 10
Totalt 20
Summa 184

Sverigedemokraternas större besparingar i budgetförslaget

Besparingar (Mnkr)
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) -120
Hemlöshet -75
Kommunstyrelsens anslag till förfogande -40
Kulturnämnden -96
Totalt -331

Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

– Vårt budgetförslag är ett balanserat förslag som tryggar välfärden och ett förslag som i tuffa tider gör de prioriteringarna som är nödvändiga.