Sverigedemokraterna i kulturnämnden röstade under nämndens sammanträde 2022-11-22 nej till att ge förvaltningen i uppdrag att söka rivningslov för Garveriet. Alternativ ”2” fick gehör vilket innebär att en rivning av byggnaden genomförs. Konsekvensen blir att samtliga kulturvärden försvinner, detta till en beräknad kostnad om 5,9 miljoner kronor.

Michael Hård af Segerstad, gruppledare för SD i kulturnämnden, kommenterar:

Byggnaden är förvisso hittransporterad från Bromölla på 1940-talet, men för många Malmöbor är den ett omtyckt monument över den gamla stadsmiljön med korsvirkeshus som fanns här en gång i tiden. Vi Sverigedemokrater menar att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och därför bör bevaras.

Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd, Magnus Olsson, tillägger:

– Nyligen klubbade samma nämnd 3 miljoner kronor för ett konstprojekt. Visst ska staden stötta konsten, men för många Malmöbor blir prioriteringarna obegripliga när en byggnad från 1800-talet rivs trots att det kostar mindre att rädda den än att genomföra ett konstprojekt.