S slår sig för bröstet över att antalet hushåll i Malmö som går på socialbidrag sjunkit på senare tid. Men i själva verket handlar det till stor del om att socialbidragen ersatts av arbetsmarknadsanställningar, m a o bidragsanställningar inom kommunens verksamheter.