På dagens kommunstyrelsesammanträde behandlades Sverigedemokraternas förslag att stadskontoret ska säkerställa att Malmö stads opolitiska organisation inte gör politiska ställningstaganden. Förslaget lämnades in mot bakgrund av att Malmö stad hade polisanmält Rasmus Paludans manifestation.

Sverigedemokraterna var det enda partiet som stödde förslaget. Det är först när koranen bränns då Malmö stad polisanmäler en manifestation. Flera gånger har antisemitiska manifestationer ägt rum i Malmö. Malmö stad har aldrig polisanmält dessa manifestationer. Ofta har socialdemokratiska politiker deltagit i dessa antisemitiska manifestationer. Frågan är om det överhuvudtaget ligger inom kommunens kompetensområde att polisanmäla manifestationer.

Magnus Olsson, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Kommunen har specifika kompetensområden och uppdrag. Där ingår inte att polisanmäla manifestationer. Malmö stad har aldrig polisanmält några andra manifestationer, inte ens den otillåtna Black Lives Matter-manifestationen i juni 2020 anmäldes, när Covid-19 pågick. Nu är det någon som kritiserar islam och Socialdemokraterna vill markera för sina kärnväljare någon form av tillgivenhet genom att polisanmäla Paludans manifestation. Det är inte så här en kommun ska agera.

Sverigedemokraterna yrkade även avslag till beviljandet av objektsgodkännande för Supercykelstråk, etapp 1 till en beräknad utgift om 24 miljoner kr. Cykelstråket ingår i ett större paket bestående av bostäder och Malmö Express-bussar som försvårar vardagen för Malmös bilister och utgör ett större ingrepp i stadsmiljön.

Sverigedemokraterna röstade nej till förslaget till ny lokalbeslutsprocess för Malmö stad. Enligt lokalbeslutsprocessen förlorar politikerna inflytande över investeringsutgifterna. Utgifterna måste överskrida den investeringsutgift som en politisk församling har beslutat om med 20 procent av det totala investeringsbeloppet innan tjänstemännen ska återkomma till den politiska församlingen för att få ett nytt beslut.

Magnus Olsson, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Jag tror att Malmöborna förväntar sig att politiker ska veta vart skattepengarna tar vägen. 20 procent av en investering på 100 miljoner är trots allt 20 miljoner kr. Det är inte småpengar. Vi kan inte låta tjänstemän spendera tiotals miljoner kr i skattemedel på egen hand utan politiska beslut. Det är oansvarigt.