I den skattefinansierade utställningen ”Modest Fashion” (på svenska ”Blygsamt Mode”) på Malmö muséer framställs den muslimska slöjan som en chic modedetalj.
En av många som är kritiska till den glättiga framställningen är Dana Alkabi, en ung SD-politiker från Malmö med rötter i Irak.
– Många västerländska feminister ser slöjan som en form av ‘’empowerment’’, för de har fått höra från den muslimska världen att det minsann är ‘’ett fritt val, inget tvång, och för ens egen skull’’, säger hon.
Men hijab är ingen modedetalj, och inget fritt individuellt val, betonar Dana Al Kabi.
– Den är en befallning från Allah till troende muslimska kvinnor.
Dana Alkabi beskriver ”Modest Fashion” som ett uttryck för den okunskap om islam som finns i väst, inte minst bland feminister.
– I koranen och haditherna står det att muslimska kvinnor måste sänka blicken och skyla sin awrah genom att bära hijab och heltäckande kläder. (Awrah är en islamsk term som anger vilka kroppsdelar som är privata och därför ska täckas av kläder, reds.anm.).
– Detta vet alla i den muslimska världen. Den heltäckta kvinnan anses vara respektabel och slipper då trakasserier från män. Men att som kvinna behöva ta på sig ansvaret för att män inte ska bli upphetsade och trakassera en låter väl ändå inte särskilt feministiskt?
Dana Alkabi är tacksam för att hennes föräldrar haft en ganska avslappnad attityd till slöjan. Men hon har sett väninnor drabbas hårt redan i unga år av hedersförtryck som kunnat pågå för fullt i Malmö.
– Jag brukar ofta tänka på min tjejkompis som fick mens väldigt tidigt, vid nio års ålder. Hon lyckades dölja det i tre månader innan hennes familj upptäckte att hon blivit ‘’kvinna’’, varpå hon uppmanades att bära hijab.
När flickan efter några år valde att ta av sig slöjan kom dödshoten.
– Alla i hennes omgivning menade att hon smutsat ner sin familj. Hon var 14 år och hade inget annat val än att fly från Malmö.
Dana Alkabi frågar sig varför inte feministerna i Malmö ”kokar av ilska” när detta förtryck presenteras som en häftig modeutställning på Malmö muséer.
– ”Modest Fashion” finansieras med våra egna skattepengar. Det hela blir inte bättre av att Malmö som stad redan är särskilt utsatt på grund av den stora invandringen från länder där det i många fall är förbjudet att inte bära hijab offentligt.
Den problematik som Dana Alkabi tar upp nämns inte med ett ord av arrangörerna bakom ”Modest Fashion”.
Och än mer svårsmält blir detta när man ser på vad som händer i exempelvis Iran. Där kämpar kvinnor sedan flera år för rätten att slippa bära slöja (https://www.mystealthyfreedom.org/). Trots att det rör sig om fredlig civil olydnad misshandlas och fängslas dessa kvinnor systematiskt när de visar för mycket hår.
Svårsmält blir det också när man tänker på en undersökning nyligen från Stockholms Universitet. Där har forskaren Devin Rexvid granskat 100 LVU-domar gällande 107 flickor och unga kvinnor mellan 12 och 20 år som motsatt sig hijab – flickorna får välja mellan våld och förtryck från den egna familjen eller att bära slöja.
I våras föreslog SD Malmö en regelbunden kartläggning av hedersförtryck i skolan. Förslaget röstades ned i grundskolenämnden. Efter sommaren ska det röstas om saken även i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt i förskolenämnden.
Bakgrunden till nämndinitiativet är nyligen publicerade undersökningar som visar att hedersförtrycket är en allt mer påtaglig realitet, till och med på förskolorna – faktum är att personal på många förskolor i Malmö, Stockholm och Göteborg går muslimska föräldrars krav till mötes när det gäller att kontrollera så att barnen följer hedersnormerna även i förskolan – till exempel att småflickorna bär slöja.
Mot bakgrund av detta betraktar Dana Alkabi ”Modest Fashion” som ren indoktrinering.
– I syfte att vara inkluderande exkluderar Sverige alla dem som flytt förtryck och nu tvingas återuppleva samma sak i Sverige. Sverige börjar likna Mellanöstern mer och mer. Gör inte Sverige till Mellanöstern, säger Dana Alkabi.
Bilder: Dana Alkabi, SD Malmö samt bilder från utställningen ”Modest Fashion” på Malmö muséer. Utställningen pågår större delen av året, från februari till november.