Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden med förslaget att grundskoleförvaltningen ska anlita en extern granskningsinstans för att utreda händelserna vid Sorgenfriskolan kopplat till vad som benämns ”barnen på fjärde våningen”.

Bakgrunden till förslaget är Kalla Faktas dokumentär som beskrev missförhållanden vid Sorgenfriskolan. Elever vid Sorgenfriskolan som ”störde lektionerna”, var ”stökiga” och som inte klarade vissa ämnen förpassades till fjärde våningen i skolbyggnaden. Där fick dessa elever sitta utan vare sig undervisning, lärare eller åtgärdsplaner, i flera terminer. Dagarna bestod främst av att titta på film för att ”döda tiden”.

Flera frågor har fortfarande inte besvarats av grundskoleförvaltningen och kommunen. Vissa relevanta frågor som måste ställas är bland annat: Hur kunde detta hända? Hur många inom grundskoleförvaltningen kände till dessa förhållanden? Hur har visselblåsarna som möjliggjorde Kalla Faktas program behandlats av grundskoleförvaltningen? Varför saknas det ett kontrollsystem som kan upptäcka sådana missförhållanden? Finns det fler skolor där liknande incidenter kan ha inträffat? Hur många barn kan då ha drabbats?

Sverigedemokraterna anser att grundskoleförvaltningen har brustit när det gäller denna incident och att de inte har för avsikt att utreda händelsen. Därmed menar vi att en extern utredning bör genomföras för att bibehålla förtroendet för grundskoleförvaltningens verksamhet samt undvika liknande händelser i framtiden.

Initiativtagare och Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

Vi anser att det liberala kommunalrådet Sara Wettergren (L) har förminskat denna händelse trots att det handlar om barn som blivit skadade för livet. Dessutom är det osannolikt att detta kunde pågå under en sådan lång tid utan att ingen i förvaltningsledningen visste något. Vi måste veta vilka som bär ansvaret för denna händelse. Det finns en risk att det som hände vid Sorgenfriskolan har sin grund i en destruktiv organisationskultur vid grundskoleförvaltningen. Därför behövs en extern utredning. 

Relaterade länkar