På dagens kommunstyrelsesammanträde förklarade Sverigedemokraterna att de reserverar sig mot Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om att skjuta upp inlämnandet av budgetförslag till efter valet. Sverigedemokraterna kommer lämna in ett eget budgetförslag.

Sverigedemokraternas oppositionsråd, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

Det är viktigt att väljarna innan valet får veta hur de olika partierna tänker hantera Malmö stads ekonomiska underskott. Det är troligt att Socialdemokraterna tänker beskatta Malmöborna ännu mer. Vi sverigedemokrater vill satsa på kommunens kärnverksamhet, äldreomsorgen, skola och trygghet, och spara på bidragen. Innan vi höjer skatten borde bidrag till illegala migranter och islamister upphöra helt.

Sverigedemokraterna yrkade även avslag, som enda parti, på Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om att kommunen ska satsa 5 miljoner kr på ökat valdeltagande i valet 11 september. Sverigedemokraternas oppositionsråd, Magnus Olsson, kommenterar:

Vi har i tidigare val ställt oss bakom sådana satsningar. Det vi har sett är att dessa satsningar ofta hamnar i vissa utanförskapsområden där Socialdemokraterna får mer än 50 procent. Det handlar mindre om ökat valdeltagande och mer om att Socialdemokraterna ska mobilisera sina kärnväljare. Vi anser att partierna har en roll där man ska träffa väljarna och övertyga de att rösta. Vi sverigedemokrater kommer driva en valrörelse där vi argumenterar för vår sak och vi hoppas att våra väljare går och röstar. Socialdemokraterna borde göra samma sak och inte använda sig av kommunens resurser för att mobilisera sina kärnväljare. 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget att Friisgatan ska byggas om till en permanent gågata då vi inte anser att behovet av en ny permanent gågata finns i Malmö. De gågator som finns i Malmö blir folktomma under vintertid och då finns det inte ett behov av att spendera skattemedel och bygga en ny gågata, vilket även minskar utrymmet för genomfart av fordon.