Sverigedemokraterna har lämnat in ett förslag till kommunbudget 2023 för Malmö stad. Det politiska styret bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna med stöd av Miljöpartiet har vägrat att lämna in ett budgetförslag och vill skjuta upp budgetdebatten till efter valet. Trots detta väljer Sverigedemokraterna att lämna in ett budgetförslag.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Vi hade sedan länge haft ett budgetsammanträde inplanerad i juni. Sedan valde Socialdemokraterna och Liberalerna att göra politik av budgetprocessen och skjuta upp den i förhoppning att dölja sin egentliga politik för väljarna. Vi Sverigedemokrater har alltid varit öppna med vad vi står för. Därför lägger vi fram ett budgetförslag och berättar om våra visioner för Malmö. Jag kan fullt ut förstå att Socialdemokraterna saknar visioner för Malmö efter att ha suttit vid makten i 28 år och ständigt misslyckats med sin politik.

I sitt budgetförslag kompenserar Sverigedemokraterna nämnderna för ökade löner och konsumentprisindex enligt SKR:s prognoser på 2,9 procent vilket resulterar i kostnadsökningar på 673 miljoner kr.

Sverigedemokraterna kompenserar även nämnderna för befolkningsökningen, som resulterar i kostnadsökningar på 224 miljoner kr.

I Sverigedemokraternas budgetförslag sker ingen skattehöjning.

Enligt Sverigedemokraternas budgetförslag så sker ingen utdelning från det kommunala bostadsbolaget MKB. Magnus Olsson (SD), kommenterar:

Utdelningar från MKB har blivit ett sätt för Socialdemokraterna att täcka underskott som skapats av deras bidragspolitik samt kommunens ekonomiska stöd till diverse jippon, som World Pride. Då vi inte slösar skattebetalarnas pengar så behöver vi inte någon utdelning från MKB i vårt budgetförslag. De som bor i MKB:s bostäder ska inte behöva betala för dålig socialdemokratisk politik.

Sverigedemokraternas större satsningar i budgetförslaget
Trygghet

Fler ordningsvakter – 50 miljoner kr
Samverkan för att motverka den svarta ekonomin – 20 miljoner kr
Fler personal för att motverka välfärdsbrott – 10 miljoner kr
Motverka livsmedelsfusk – 10 miljoner kr

Arbete
Fler social- och arbetsmarknadssekreterare – 20 miljoner kr
Fler komvuxplatser – 10 miljoner kr

Utbildning
Mindre storlek på barngrupper i förskolan – 20 miljoner kr
Höjd grundersättning till förskolor – 10 miljoner kr
Höjda lärarlöner – 25 miljoner kr
Elevhälsan – 20 miljoner kr
Kulturskolan – 9 miljoner kr

Äldreomsorg
Förstärkning av vård och omsorg – 25 miljoner kr

Invandring
Återvändarcentrum – 10 miljoner kr
Förberedelseskola – 10 miljoner kr

Sverigedemokraternas större besparingar i budgetförslaget
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) – 108 miljoner kr
Hemlöshet – 85 miljoner kr
Kommunstyrelsens anslag till förfogande – 40 miljoner kr
Kulturnämnden – 86 miljoner kr

Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

Vi presenterar en budget som ställer krav. Vill personer som invandrat till Sverige inte bli en del av samhället eller göra sig anställningsbar bör man återvända till sitt hemland. Får du inte arbete ska du studera. Hittar du inte bostad i Malmö får du söka dig till en annan kommun. Malmö har inte längre råd att vara bidragsstaden. Malmö ska vara en stad för löntagare. Utbildningsväsendet ska leda raka vägen till arbete. De som har arbetat ska få Sveriges bästa äldreomsorg. De som kommer till Malmö för att uppbära bidrag kommer inte känna sig välkomna. Vi menar att arbete är grunden till en bra välfärd och i Malmö ska alla som kan arbeta kunna ha ett jobb. Våra förslag gör bidrag till något som är temporärt och sällsynt.

 

 

Budgetreservation SD Malmö 2023 version 2022-06-13