Skiljelinjerna mellan det enda oppositionspartiet Sverigedemokraterna och socialist/vänsterliberal-blocket framgick tydligt när Malmö ungdomsråd under tisdagskvällen arrangerade panelsamtal på stadsbiblioteket.
Exempelvis gällande integration: Att arbetslösheten bland invandrare är hög beror enligt Vänsterpartiets Nina Jakku på den strukturella rasism som genomsyrar det svenska samhället.
Miljöpartiets Malte Roos slog fast att vägen till integration är ännu fler permanenta uppehållstillstånd, ännu mer anhöriginvandring samt ännu högre bidrag.
(Detta trots att Malmö stad sedan flera år får kraftig kritik för sin unikt generösa bidragspolitik som finansieras i en totalbudget som till 25 procent betalas av andra kommuner genom det kommunala utjämningsstödet.)
SD Malmös Nima Gholam Ali Pour lyfte i stället fram de många icke-fungerande grundskolorna och den här närmast obefintliga samverkan mellan skola och vårdnadshavare.
– Här påverkar olika saker varandra. Fungerande skolgång ökar möjligheten till arbete, vilket i sin tur leder till bra förebilder för unga – det är oerhört viktigt att de får se sina föräldrar gå till arbetet, säger Nima Gholam Ali Pour.
Han håller med kristdemokraten Martin Hallander, som menade att integration inte endast handlar om jobb, utan till stor del är en fråga om värderingar och hederskultur.
– Det är något som SD alltid lyft fram i integrationsdebatten, men som vi blivit utskällda och utskrattade för. Det finns många föräldrar som arbetar och kan det svenska språket, men så länge de håller fast vid sitt hederstänkande kommer vi aldrig att se integration på riktigt, säger Nima Gholam Ali Pour till SD Malmö-kommunikation efter panelsamtalet.
Ungdomsråden i Sverige utgörs av unga som vill ha mer inflytande i samhället. Bland annat vill de sänka rösträttsåldern till 16 år, vilket de får stöd av från MP och V. Nima Gholam Ali Pour var under panelsamtalet tydlig med att SD vill behålla 18-årsgränsen.
– Vi tror inte att man har den insyn som krävs för att rösta när man är 16 år. Att rösta innebär även ett ansvar. Vid 18 år är man myndig med allt det innebär av ansvar och skyldigheter, och vi menar att det generellt, inte minst mognadsmässigt, händer mycket med en person under de två åren mellan 16 och 18 år.