SD Malmö vill skynda på fritidsförvaltningens arbete med att ta fram nya, tydligare riktlinjer för vad som gäller för de idrottsföreningar som själva vill stå för driften av sina anläggningar.
– Det har tydligt framkommit att de riktlinjer som finns gällande driftsavtal varit otydliga. Därför vill vi att föreningarna lättare ska kunna utläsa vad som krävs för att vara aktuella för att kunna hantera driften själva, säger Anders Olin, ledamot för SD i fritidsnämnden.
Många av stadens föreningar ser ett mervärde i att själva sköta driften, berättar han.
– Det leder ofta till en större aktsamhet för lokalen, samtidigt som föreningarna många gånger själva har kunnat påverka de brister som uppkommit gällande exempelvis städningen.
För föreningarna innebär det även ett extra tillskott i kassan, då de får ett bidrag av kommunen för att sköta driften.
– Och i ett driftsavtal råder föreningarna även över bokningsbara tider vilket oftast leder till ett effektivare utnyttjande – vid en eventuell borta match, då det normalt skulle vara träning – så kan tiden utnyttjas i stället för att vara oanvänd, säger Anders Olin.
SD Malmö vill även att de föreningar som sökt driftsavtal ska få besked åtminstone innan årets slut. Detta för att det – enligt uppgifter till SD Malmö – finns ett utbrett missnöje bland föreningarna över hur saktfärdigt fritidsförvaltningen hanterar ansökningarna.
Föreningar kritiserar även fritidsförvaltningen för att ge olika förutsättningar för olika föreningar med likvärdig verksamhet, berättar Anders Olin.
– Ett flertal föreningar känner sig orättvist behandlade, till exempel då de ser stora skillnader i hur träningstider fördelas trots likheter i medlemsantal.
För att säkerställa ekonomin föreslår SD Malmö även att förvaltningen presenterar en kostnadsanalys för varje nytecknat avtal.
– Kan låta som en självklarhet, men vi sverigedemokrater vill att det finns koll på kostnad och effekt, avslutar Anders Olin.