På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget att godkänna avsiktsförklaring med Malmö Fotbollsförening gällande multihallen i Stadionområdet. Sverigedemokraterna menar att det är otillbörligt att en förening ska på ett sådant tidigt stadium få en sådan stor roll och utrymme i Stadionområdet när tanken hela tiden har varit att Stadionområdet är ämnat för hela Malmös idrottsliv.

Magnus Olsson, oppositionsråd för SD Malmö, kommenterar:

Vi stödjer MFF på fotbollsplanen. Däremot menar vi att om skattebetalarna finansierar anläggningarna på Stadionområdet så kan inte en förening prioriteras framför andra. Kommunen måste behandla idrottslivets aktörer lika och bortse från storleken eller populariteten hos idrottsföreningarna. 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad. En av anledningarna till att Sverigedemokraterna förkastade detta förslag var att Pride-flaggan ingick som en av de flaggor som under vissa dagar skulle flaggas vid Stadshuset och Rådhuset.

På kommunstyrelsens sammanträde behandlades Sverigedemokraternas motion om att ta fram riktlinjer där rektorer rekommenderas att i samverkan med vårdnadshavarna avråda eleverna från att fasta i skolan. Sverigedemokraterna lämnade in motionen när skolledare i Malmö stad kritiserades för att de hade uppmanat eleverna att sluta fasta under den muslimska fastemånaden Ramadan. Motionen erhöll endast stöd från Sverigedemokraterna.